Reklama
 
Blog | Pavel Sikora

Filipika proti jednoduché pravdě

Raději bych reagoval formou komentáře, to však kolega Marek zásadně neumožňuje. Podotýkám, že nemám nic proti přirozeným porodům, spíš naopak, normální porod by se rozhodně neměl měnit v operaci a proti porodům doma taky nic nemám (samozřejmě pokud si to sama rodička přeje a nehrozí žádné komplikace). Troufám si přesto tvrdit, že pan Marek jejich význam přeci jen dost přeceňuje. Hlavním důvodem mé reakce je ale jeho jiné oblíbené téma, a to boj proti obřízce (a možná i podobným nešvarům jako je víra v Boha nebo existence USA, Izraele a možná i dalších špatných zemí).

Nejsem ani Žid (i když nepopírám své sympatie k tomuto národu i náboženství) ani muslim, ba ani Američan. Křesťanství obřízce žádný význam nepřikládá a ani ji nepožaduje, stavějíc se k ní spíše odmítavě. Už ve starém zákoně se mluví o obřízce v duchovním smyslu a dočteme se tam tak třeba o neobřezaných srdcích (např. Deuteronomium 10,16: "Obřežte tedy svá neobřezaná srdce a už nebuďte tvrdošíjní.", také třeba Leviticus 26,41 nebo Jeremiáš 4,4") nebo uších (Jeremijáš 6, 10: "Ke komu mám mluvit, koho varovat, aby to slyšel? Hle, jejich uši jsou neobřezané, nemohou tomu věnovat pozornost…"). Tělesná obřízka (mužská, samozřejmě) je znamením starozákonní smlouvy s Bohem (viz Genesis 17, 11 a dále).

Narozdíl od pana Marka tedy židovství považuje obřízku za pozitivní, "neobřezanec" znamená asi tolik, co naše "neznaboh", ba ještě horšího. Obřízka nicméně není žádný židovský vynález, pokud vím, používaly ji i mnohé jiné národy žijící v podobném prostředí. Z naší perskektivy se to obtížně posuzuje, ale umím si představit, že i ty hygienické důvody mohly mít v horkém prostředí s nedostatkem vody své opodstatnění, podobně leckterá starozákonní ustanovení o "nečistém" fakticky bránila šíření epidemií. Nehledě na to, že tehdejší lidé přicházeli s bolestí do styku daleko častěji než rozmazlený našinec, který i na trhání zubu dostane injekci.

Pan Marek se pohoršuje nad záplavou zlých amerických filmů a dále píše, že "občané EU považují totiž právě USA a Izrael za státy, které nejvíc ohrožují světovou bezpečnost." Podle mě to nedokazuje nic jiného než nebetyčnou hloupost (západo)Evropanů. Stačí pouhý pohled na blízkovýchodní mapu, uzounký proužek Izreale uprostřed arabského moře od Maroka až po Persii (Írán), Židé si nedovolují nic víc, než že se nenechávají znovu zmasakrovat. Ale vnímavý čtenář si tajenku pana Marka jistě doplní sám, mohou za to nepřirozené porody a obřízka. Ale jak to, že zcela neobřezaní Němci (a Slováci a Maďaři…) zcela vyvraždili (částečně) obřezané Židy? Jak to, že se neobřezaní Rusové (mimochodem rodící (se) dozajista velmi přírodně) zastavili ve své expanzi až na Aljašce, přičemž ani porobení obřezaných, hrdých a bojovných muslimů na Krymu a na Kavkaze jim nečinilo obzvláštní potíže a obranná válka to rozhodně nebyla? Podobně zcela jistě nebyla obřízka rozšířena v Británii, která vytvořila asi vůbec největší impérium v dosavadních dějinách lidstva. a to opět povětšině před nástupem porodnic…

Reklama

Když pominu to, že nikdy neexistoval nějaký světový porodní standard, docela mě zaráží, jak to, že se před 19. stoletím, kdy se objevují ve větší míře porodnice, lidstvo řezalo a vraždilo se stejnou chutí jako dnes – účastníky takové třicetileté války, která byla v českých zemích zatím asi nejničivější ze všech a zcela vylidnila nejen jednotlivé vsi, ale celé oblasti, se jistě nenarodili na porodním sále. Křesťanství není, jak se pan Marek mylně domnívá, na myšlence utrpení, nýbrž na myšlence LÁSKY (viz. např. 1. Janova 4, 8: "Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska." a mnoho dalších). Utrpení nebylo smyslem, pouze cestou k vykoupení a svobodě lidí. A není to i v běžném životě stejně? Nevidím na tom nic nezdravého ani zvráceného. Byl snad Ježíš vojevůdce jako Mohamed?

Vážený pane Marku, pokud už máte potřebu bojovat proti obřízce, začněte prosím u té ŽENSKÉ, která je nesrovnatelně brutálnější a má nesrovnatelně horší následky pro své oběti než je ta mužská, kterou si troufnu považovat za kosmetický zákrok.

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama